Sponsoren

De volgende sponsoren dragen onze vereniging een warm hart toe.

We zijn hen daar bijzonder dankbaar voor. Mede door hun gift is het mogelijk om de contributie laag te houden waardoor ook mensen met een smalle beurs kunnen profiteren van ons aanbod.