Aansprakelijkheid

In gesprekken met de Gemeente Meierijstad en het management van zwembad de Molen Hey is indringend gesproken over wie verantwoordelijk en aansprakelijk  is voor alles wat er in het zwembad gebeurd. De gemeente staat op het standpunt dat zij geen verantwoording draagt, maar deze overdraagt aan de hurende partijen. Zij eist dat de huurder zich houdt aan de opgestelde voorwaarden waaronder men kan huren.

De vereniging is hurende partij en dient zelf zorg te dragen voor opening en toezicht, waaronder de aanwezigheid van iemand die levensreddend kan handelen bij calamiteiten. De vereniging kan dit “afkopen” door het inhuren van gediplomeerd badpersoneel. In onze vereniging wordt de therapie verzorgd vanuit fysiotherapie Mednet en Dona fysiotherapie. Hiermee denken we voldoende in huis te hebben aan kennis om aan de voorwaarden te voldoen. Wij zullen dat echter de komende tijd nog nader onderzoeken.

Er is echter een verschil in verantwoordelijk zijn en aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast speelt natuurlijk, wat kunnen wij van de door ons ingehuurde fysiotherapeuten in deze verlangen? Dit heeft ons doen besluiten om vanaf heden duidelijk naar de leden te communiceren dat iedereen zelf verantwoordelijk is en noch de therapeut, noch de vereniging, aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook opgelopen gedurende de door ons georganiseerde activiteiten.​

Wij hopen dat u hier begrip voor kunt opbrengen en we hopen nooit te maken te krijgen met een calamiteit die schade toebrengt aan een van onze leden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur