Lidmaatschap

Binnen onze vereniging kennen we verschillende soorten lidmaatschappen.
Zie hieronder.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
Hieronder vindt u die van 2021

Basislidmaatschap: € 25,- per jaar

Met dit lidmaatschap bent u lid van onze reumapatiënten vereniging.

Bij deze algemene vorm van lidmaatschap krijgt u:

  • de digitale nieuwsbrief van onze vereniging (3 tot 4 keer per jaar)
  • de mogelijkheid tot gratis deelname aan informatiebijeenkomsten over reuma.
  • de mogelijkheid tot deelname aan lotgenotenbijeenkomsten.
  • de mogelijkheid tot deelname aan de wandelactiviteiten.

Naast dit basislidmaatschap kunt u uw lidmaatschap uitbreiden met:

Waterbeweegactiviteit: € 150,- per jaar

Met deze uitbreiding kunt u 1 keer per week deelnemen aan onze waterbeweegactiviteit. Het bedrag wordt dan logischerwijs aangepast aan het aantal keren per week dat u wilt deelnemen.

Wij innen een jaarcontributie, echter voor nieuwe leden geldt de volgende uitzondering bij instroming in het …

  • Eerste kwartaal betaalt u € 150,-
  • Tweede kwartaal betaalt u € 112,50
  • Derde kwartaal betaalt u € 75,-
  • Vierde kwartaal betaalt u € 37,50

Aanmeldformulier

Denkt u erover om lid te worden van onze vereniging? Wilt u toch graag bewegen ondanks uw beperking? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Birgitte Broeren: tel. nummer 06-46 42 29 60 (graag na 12.00 uur)

Of vul meteen onderstaand formulier in (open door op de link te klikken):
Aanmeldformulier nieuw lid

Papieren variant:
Let op graag ook de machtiging invullen.
Aanmeldformulier – reumabeweeggroep de Meierij 
Machtiging automatische incasso SEPA – reumabeweeggroep de Meierij

Mail het ingevulde papier of een duidelijke foto ervan naar:
info@reumabeweeggroepdemeierij.nl

Of stuur ze per post op naar het secretariaat (zie voettekst in het aanmeldformulier). Er word zo snel mogelijk contact met u opgenomen. Mocht u het inschrijfformulier liever gewoon op papier hebben stuur dan even een mail naar bovenstaand mail adres. Dan zorgen we dat u de papieren versie zo spoedig mogelijk krijgt.

Ziektekostenverzekeraar

Soms draagt de ziektekostenverzekeraar bij aan de kosten. Informeer hiervoor bij uw eigen ziektekostenverzekering.

Onze vereniging, Reumabeweeggroep de Meierij, is aangesloten bij Zorgbelang Brabant. Dit kan belangrijk zijn in verband met een eventuele tegemoetkoming met betrekking tot uw declaratie bij uw zorgverzekeraar.

RBM Zorg belang Brabant

Lidmaatschap opzeggen

Wilt U geen lid meer blijven van onze vereniging. Geef dit dan schriftelijk door aan het secretariaat van onze vereniging via info@reumabeweeggroepdemeierij.nl

Let op!

U betaalt een jaarcontributie bij het water beweegprogramma.

Bij tussentijdse beëindiging is restitutie niet van toepassing.