Onze leden

Onze leden hebben allemaal één of meerdere reumatische aandoeningen. Bij de vereniging zijn zowel mannen als vrouwen lid, maar de meerderheid is vrouw. We hebben maar liefst 5 waterbeweeggroepen.

Onze geschiedenis

Onze vereniging is opgericht in het jaar 2000 onder de naam V.B.m.F “de Meierij” (Vereniging Bewegen met Fibromyalgie “de Meierij”).

In eerste instantie werd de vereniging door en voor mensen met fibromyalgie opgezet. Echter vanwege de grote vraag naar ons beweegprogramma door mensen met een andere vorm van reuma werd dit al snel anders. Iedereen met één of meerdere vormen van reuma werd toegelaten.

Begin 2017 vonden we het als het bestuur dan ook belangrijk om dat ook meer in onze naam te gaan uitdragen. Vandaar dat we sinds de start van het seizoen 2017-2018 deze nieuwe naam dragen.

Reuma-beweeggroep De Meierij

Ook zijn we sinds maart 2017 officieel een lokale reumapatiëntenvereniging. Iets waar wel heel trots op zijn. Echter heeft Reuma Nederland besloten om de reumapatiënten verenigingen los te laten waardoor we weer onder onze eigen vlag de beweeggroepen organiseren. Natuurlijk blijven we Reuma Nederland goed volgen.

Onze vereniging stelt zich vanaf de oprichting tot nu het doel om mensen binnen de grenzen van hun eigen kunnen op een prettige manier te laten bewegen in verwarmd water van minimaal 32 graden Celsius.

Het bewegen vindt plaats onder deskundige leiding van een therapeut of beweegagoog. Veel van onze leden ervaren dit als prettig en voelen zich daardoor beter. Ook is het prettig om in een groep te bewegen met mensen met soortgelijke klachten.

In 2019 hebben we naast de waterbeweeggroepen ook een aantal wandelingen georganiseerd namelijk Kèùre Rontelum Skêndel mi Berry. Helaas was de opkomst voor deze wandelingen helaas erg laag waardoor we hier mee gestopt zijn.

Van januari 2020 tot augustus 2020 hebben we een pilot gedraaid in de hoop dat we een Yoga groep zouden kunnen opstarten binnen onze vereniging. Helaas heeft dit niet geleid tot voortzetting hiervan binnen onze vereniging.

Lotgenotencontact is dan ook een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Omdat iedereen in meer of mindere mate problemen ervaart is het prettig dat je kunt bewegen in een groep die je begrijpt en die je niet “raar” aankijkt als je een oefening niet of anders uitvoert. We hebben een gezellige en open sfeer weten te creëren. Een plek waar iedereen zich thuis voelt.

We gaan ons richten op het goed organiseren van de 5 water beweeggroepen en het lotengenotencontact wat hieruit voortvloeit. Het is gebleken dat daar de echte doelen en interesses van onze leden liggen.